کتابخانه دیجیتال


خواجه نصیر جهرمی از اجله اطبا و دانشمندان و از شاعران سده ۱۲ است، زادگاهش جهرم بوده و سال‌ها در اصفهان نشو و نما یافته سپس به شیراز آمده و به منصب طبابت کریم خان زند رسیده است. وی مسجد وکیل شیراز را طراحی و جهت قبلهٔ آن را تعیین کرد. نخستین دبیرستان جهرم و یکی از معروف‌ترین دبیرستان‌های شهر بنام خواجه نصیر است که از نام همین خواجه نصیر ثانی جهرمی گرفته شده و در مرکز شهر قرار دارد.

خواجه نصیر جهرمی مسجد وکیل شیراز را طراحی و جهت قبلهٔ آن را تعیین کرد. میرزا نصیر درشیراز چشم از جهان فرو بست؛ اما درنجف اشرف به خاک سپرده شد.


آثار او در این مجموعه :