کتابخانه دیجیتال


حمید کشمیری، حمیدالله ( ـ کشمیر ۱۳۶۴ق)

ادیب، نویسنده و شاعر کشمیری. تحصیلات خود را در اسلام‌آباد کشمیر به‌پایان برد. افزون بر علوم دینی و ادب و شعر، در دو زبان فارسی و عربی مهارت داشت. از آثارش: حماسۀ اکبرنامه که داستان جهاد سردار محمد اکبرخان شاهزادۀ کابل با انگلیس، به تقلید از شاهنامه، است و به‌همین سبب نیز به فردوسی کشمیر معروف شد (کابل، ۱۳۳۰ش)؛ شکرستان به نظم؛ بی‌بوج‌نامه به نظم؛ رد شیعه به نظم؛ چای‌نامه در ردّ ساقی‌نامۀ ظهوری؛ دستورالعمل‌ به نثر؛ ناپرسان‌نامه به نثر. (آگاهی بیشتر)

اشعار ملا حمید کشمیری به زودی در گنجینه فارسی افزوده میشود، لطفا شکیبا باشید.


آثار او در این مجموعه :