کتابخانه دیجیتال


ناصرخسرو قبادیانی در سال ۳۹۴ق در روستای قبادیان بلخ متولد شد. از آغاز جوانی به تحصیل علوم پرداخت و به دربار غزنویان و سپس به دربار سلجوقیان راه یافت. در سال ۴۳۷ق خوابی دید که باعث شد کارهای دولتی را رها کند و به سفر حج برود. در این سفر وقتی به مصر رسید، چندسالی در آنجا ماند. و عقاید فرقهٔ اسماعیلیه را پذیرفت واز دانشمندان آنان به حساب آمد. لذا تبلیغ عقاید اسماعیلیه را شروع کرد که سلجوقیان در صدد کشتن وی برآمدند؛ پس به ناچار به بدخشان فرار کرد. در این رابطه درباره وی داستان‌ها وافسانه‌هایی ساخته‌اند.  وی در سال ۴۸۱ق در روستای یمگان در ولایت بدخشان خراسان / افغانستان وفات یافت.

زمینه فعالیت: حکمت • فلسفه • شعر • ادب
تولد: ۳۹۴ق، قبادیان بلخ
محل زندگی: بلخ • مرو • قاهره • بدخشان
وفات: ۴۸۱ق
محل دفن: بدخشان
مذهب: اسماعیلی
هم زمان با: غزنویان • سلجوقیان • فاطمیان مصر
پیشه: شاعر، نویسنده، حکیم
سبک نوشتاری: سبک خراسانی
کتاب‌ها: سفرنامه • وجه دین • جامع‌الحکمتین • زادالمسافرین • خوان‌الاخوان • روشنایی‌نامه • سعادت‌نامه
دیوان اشعار: دیوان ناصر خسرو
تخلص: حجت
علت شهرت: قصیده‌سرایی • سفرنامه‌نویسی

(منبع)


آثار او در این مجموعه :