کتابخانه دیجیتال


در سال ۱۳۴۹ عهده‌دار کتابخانهٔ وزارت پلان (وزارت برنامه) گردید، در سال ۱۳۵۲ با استفاده از یک بورس تحصیلی دولتی در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی عازم ایران شد. در سال ۱۳۵۶ سند لیسانس را از دانشگاه تهران دریافت نمود و برای فوق لیسانس در همان دانشگاه ثبت نام نمود. اما به علت تغییر وضع سیاسی ایران و تعطیلی دانشگاه تهران در پایان سال ۱۳۵۷ به افغانستان بازگشت.

در سال ۱۳۶۰ در دانشکدهٔ زبان و ادبیات دانشگاه کابل به حیث استاد استخدام گردید. دو سال در مسکو غرض ویراستاری کتابهای درسی دانشگاه کابل که در شوروی وقت چاپ می‌شد به کار پرداخت و با فرهنگستان علوم تاجیکستان و اتحادیهٔ نویسندگان آن کشور نیز در زمینه‌های ادبی همکاری نمود.

بیرنگ کوهدامنی از سال ۱۳۸۹ میلادی تا سال ۱۹۹۵ در تاجیکستان ماند و نشریهٔ پیوند را به خط فارسی در آنجا پایه‌گذاری نمود و مدیر مسوول آن نشریه شد. وی در سال ۱۹۹۵ با خانم و پنج فرزند اش در لندن پناه بردند. از بیرنگ کوهدامنی چندین دفتر شعر به چاپ رسیده‌است: سلام بر شقایق، طلوع سبز شگفتن، تلخترین فصل خدا و من ناله می‌نویسم.

بیرنگ کوهدامنی، شاعر نامدار افغانستان، سه شنبه شب ۱۱ دسامبر ۲۰۰۷  در لندن درگذشت. | آگاهی بیشتر


آثار او در این مجموعه :