کتابخانه دیجیتال


عبدالهادی داوی فرزند عبدالاحد  آخوند زاده طبیب  قندهاری در سال ۱۲۷۴ خورشیدی در باغ علیمردان کابل به دنیا آمد. وی  مکتب حبیبیه را خواند  و شاعر و نویسندۀ پرآوازه شد . داوی در سال ۱۲۹۰ در ادارۀ سراج الاخبار  مقرر شد و به نوشتن مقالات سیاسی و اجتماعی پرداخت. مرحوم داوی عضو فعال جمعیت رفقای مشروطیت دوم بود و در نهضت ادبی و فکری  نیز سهم فعالی ایفا کرد. مرحوم داوی بعد از حمله  عبدالرحمن لودین به امیر حبیب الله خان دستگیر و برای مدت ۷ ماه زندانی شد. بعد از جلوس شاه امان الله خان، مرحوم داوی از زندان رها  و به حیث اولین  سرمحرر جریدۀ نو بنیاد امان افغان منصوب شد.

عبدالهادی داوی پس از سپری کردن سالیان زیاد در زندان ، در زمان سلطنت ظاهر شاه  در مقامات عالی دولتی ایفای وظیفه نمود. وی  به تاریخ ۲۷اسد ۱۳۶۱ به عمر ۸۸ ساله گی در کابل درگذشت.


آثار او در این مجموعه :