کتابخانه دیجیتال


محمد بن منور بن ابوسعید بن ابوطاهر بن ابوسعید ابوالخیر نوادهٔ عارف مشهور، ابوسعید ابوالخیر و مؤلف کتاب «اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید فضل الله بن ابی الخیر المیهنی» می‌باشد که آن را در میان سال‌های ۵۵۳ تا ۵۵۹ هجری قمری در احوال جد خود نوشته است.


آثار او در این مجموعه :